inici | plantejament | escultures | exposició | opinió | autor
castellà
anglés

"... excesiva reivindicación social en las estructuras de Camí, además de encontrar una obra muy dura, especialmente la dedicada a las Madres de Mayo.."

PDF Quiral Arte
(1,48 Mb)

 

 

"...nulla estetica sine etica i aquesta ferma voluntat de Camí per desmarcar-se d'una determinada asèpsia de les arts plàstiques respecte de preocupacions ètiques, polítiques o ideològiques troba en la selecció i el treball dels materials seleccionats una perfecta simbiosi creativa...". Laura Borràs

Introducció PDF
(77 kb)

Conclusió PDF
(52 kb)